00podyplomowe.jpg

Studia podyplomowe

Modułowe studia podyplomowe to propozycja dla osób które w bardzo świadomy sposób kierują swoim wykształceniem, a co za tym idzie również i karierą zawodową.

Studia modułowe są realizowane w oparciu o samodzielnie wybierane przez Ciebie obszary tematyczne - moduły. W ramach studiów podyplomowych wybierasz 3-4 moduły, w których będziesz uczestniczyć. Możesz skonsultować wybór modułu z koordynatorem, kierownikiem programu. Jeśli chciałbyś realizować więcej modułów, istnieje taka możliwość za dodatkową opłatą.

 KORZYŚCI

 • Program nauczania dostosowany do indywidulanych potrzeb Kandydata/Słuchacza
 • Możliwość wyboru modułów z różnych obszarów tematycznych
 • Samodzielne kształtowanie swojego wykształcenia i kompetencji

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
ul. Generała Tadeusza Kutrzeby 10, pok. 041 (parter)
61-719 Poznań
tel.: 61 27 11 032
podyplomowe@wsnhid.pl
poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
sobota 9:00 - 14:00

 

 

Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. By skorzystać z bogatej ofert studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa należy posiadać dyplom studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich.

Studia podyplomowe realizowane w jednolitej formie trwają 9 miesięcy.
Zajęcia realizowane są w trakcie 9-10 zjazdów i trwają od piątku (od godz. 16.00) do niedzieli (do godz. 16.00).
Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu.

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
ul. Generała Tadeusza Kutrzeby 10, pok. 041 (parter)
61-719 Poznań
tel.: 61 27 11 032/034
podyplomowe@wsnhid.pl
poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
sobota 9:00 - 14:00

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa we współpracy z Ośrodkami Doskonalenia

Nauczycieli w kilku miastach w Polsce uruchamia kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli.

Naczelną ideą tego partnerstwa jest budowanie ogólnopolskiej platformy wymiany myśli i doświadczeń dotyczących nowoczesnej edukacji oraz wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych służących ulepszaniu funkcjonowania współczesnej szkoły.

Takie podejście do edukacji nauczycielskiej i edukacji w ogóle, pozwoliło przygotować ofertę studiów, która nie tylko spełnia wymogi formalne (Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku; Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 roku, w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) z późniejszymi zmianami), ale która przede wszystkim zawiera najbardziej aktualne treści nauczania – uczenia się, najnowsze metody, formy i techniki oraz środki dydaktyczne. Kadra dydaktyczna składająca się z nietuzinkowych praktyków i charyzmatycznych naukowców, pozwoli naszym słuchaczom nie tylko poznać, przeżyć, doświadczyć i zrozumieć zmieniającą się rzeczywistość edukacyjną, ale ją również kreować.

Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe skierowane są do osób, które:

 • ukończyły studia wyższe i chcą uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
 • są już nauczycielami i chciałyby zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • czując potrzebę ciągłego doskonalenia się, pracy nad sobą oraz poszukują nowych możliwości zawodowych
 • chcą zdobywać nowe kwalifikacje i pogłębiać swoje kompetencje

Celem proponowanych studiów podyplomowych jest:

 • zapoznanie słuchaczy z nowymi, sprawdzonymi trendami w edukacji w Polsce i na świecie
 • przygotowanie nauczycieli do efektywnego kształcenia i wychowywania swoich uczniów
 • przygotowanie do życia i uczenia się w sytuacji ciągłej zmiany
 • przygotowanie do samodzielnego poszukiwania i filtrowania wiedzy
 • zaprezentowanie skutecznych, nowoczesnych metod, technik i form nauczania-uczenia się i wychowania
 • ukazanie nowej roli nauczyciela - mentor, tutor, coach
 • przygotowanie do podejmowania otwartego dialogu i partnerstwa wszystkich podmiotów edukacji

WSNHiD w roku akademickim organizuje studia podyplomowe w:

 • Poznaniu, we współpracy z ODN Unitera
 • Kaliszu we współpracy z NZDN Interlis
 • Krakowie we współpracy z KIRE
 • Rybniku we współpracy z ODKP-M Helios
 • Gdańsku we współpracy z ODN "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckiego Centrum Edukacji

POZWÓL, BY NAUCZANIE – UCZENIE SIĘ
MOGŁO STAĆ SIĘ PRZYGODĄ

Poczuj w sobie pasję! Poczuj w sobie misję!

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ

cena 3960 zł
cena 5850 

Zaufało nam
7000 studentów

Mamy już
12000 absolwentów

350 wykładowców
47 profesorów
25 doktorów habilitowanych
143 doktorów
135 praktyków, specjalistów